Özel Konya Hospital
Hoşgeldiniz

Randevu Al

+90 (332) 350 37 77

Çalışma Saatleri: 7/24

bilgi@ozelkonyahospital.com

Tıbbi Birimlerimiz

Radyoloji

Radyoloji Kliniğimizde verilen hizmetler;

 • Direkt Röntgen
 • Kontrastlı Grafiler
 • Ultrasonografi
 • Renkli Doppler Ultrasonografi
 • Mamografi
 • Tomografi
 • 4 Boyutlu ultrason

 

Röntgen

Hastanemizin röntgen ünitesinde; direkt grafilerinin yanı sıra çift kontraslı tetkikler yapılabilmektedir.

 

Ultrasonografi

Ultrasonografinin teşhisteki yerinin tartışılmazlığı herkesçe kabul edilmiştir. Radyoloji Ünitemizde; karaciğer, safra kesesi, böbrekler gibi batın ultrasonografik tetkiklerin yanı sıra yüzeysel incelemeler de yapılmaktadır. Örneğin; tiroid, meme, testis vb.). Transvaginal yöntemle kadın-doğum ile ilgili tüm ayrıntılı ultrasonografik incelemeler uygulanmaktadır.

 

Renkli Doppler

Normal ultrasonografi cihazlarına göre anlamlı üstünlükleri olan renkli doppler ultrasonografinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Doku ve organların damarsal yapıları ayrıntılı olarak ortaya çıkar.
 • Böylece tüm damarlardaki akım renkli olarak gözlemlenir, hızı ve dokularla ilişkisi tespit edilir.
 • Genel olarak bacak, boyun ve kol damarları incelenir.
 • Gebelikte, annenin ve bebeğin damarsal yapılarında ileri tetkik yapılır.
 • Tümoral olgularda ‘iyi huylu’, ‘kötü huylu’ ayrımını yapmak için kullanılır.
 • Kısırlıkta, erkeklerin bazı problemlerini incelemek için başvurulacak en değerli yöntemdir.

 

Mamografi

Memenin radyolojik incelemesi yoluyla uygulanan bir tanı tekniğidir. Kontrast madde kullanılmadan gerçekleştirilir. Bu yöntem, memenin çeşitli hastalıklarını açıklığa kavuşturur. Özellikle kötü huylu tümörlere erken tanı konulmasını sağlar.

 

Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı Tomografi x-ışını kullanılarak vücudun incelenen bölgesinin kesitsel görüntüsünü oluşturmaya yönelik radyolojik teşhis yöntemidir. Bilgisayarlı tomografi diğer x-ışın incelemelerine göre bazı avantajlara sahiptir. Özellikle organların, yumuşak doku ve kemiklerin şekil ve yerleşimini oldukça net gösterir. Ayrıca BT incelemeleri doktorlara basit bir kist (İçinde sıvı veya yarı sıvı madde bulunan etrafı çevrili kese şeklinde oluşum) ve solid tümör (bir kısım hücrelerin süratle çoğalması nedeniyle oluşan doku kitlesi, ur.) ayırıcı tanısında yardımcı olarak hastalıkların daha iyi değerlendirilmesini sağlar. Daha önemlisi, BT direkt grafilerden çok daha ayrıntılı görüntüler oluşturarak kanserlerin yayılımının değerlendirilmesinde yardımcı olur.  BT, direkt grafilerle gösterilemeyen vücudun beyin gibi birçok kesiminin değerlendirilebilmesini mümkün kılmıştır. Ayrıca diğer görüntüleme yöntemlerinden daha erken ve doğru şekilde birçok hastalığın teşhisini sağlamıştır.

Doktorlarımız